trendy 2020 w pakowaniu

Ekologiczne sposoby pakowania końcowego

W 2020 roku widoczny będzie trend w poszukiwaniu sposobów pakowania towarów i produktów w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska. Firmy produkcyjne pod naciskiem swoich odbiorców końcowych, które z kolei naciskane są przez konsumentów będą zmuszone do pakowania w sposób potocznie uznawany za „ekologiczny”.

Co za tym idzie:

  • producenci folii stretch i folii opakowaniowych będą dostarczać folie zawierające biogranulaty, regranulaty i półprodukty dające gwarancję 100% recyklingu
  • ponieważ końcowa cena produkcji „ekofolii” i innych „ekoopakowań” jest wyższa niż cena produkcji standardowych produktów do pakowania, początkowo wzrośnie koszt pakowania końcowego. Stopniowo jednak dzięki wprowadzaniu np. technologii produkcji cieńszych, ale mocniejszych materiałów koszt pakowania końcowego ustabilizuje się i może nawet spadnie finalnie
  • materiały opakowaniowe będą krążyły w tzw. obiegu zamkniętym​ czyli odbiorca końcowy będzie zbierał zużyte materiały opakowaniowe i oddawał do producenta. Producent natomiast w zamkniętym procesie recyklingu po przetworzeniu będzie ponownie produkował materiał opakowaniowy
  • pomimo dyskusyjnej kwestii ekologiczności opakowań tekturowych, opinia publiczna potocznie rozumiejąca ekologię będzie jednak naciskała na zwiększenie nacisku na wykorzystywanie opakowań z tektury i papieru
  • wzrośnie nacisk na stosowanie taśmy papierowej jako zastępnika taśmy klejącej wytwarzanej z tworzywa sztucznego. Taśma papierowa do zaklejania kartonów z tektury stanie się „trendy” w sklepach internetowych i firmach wysyłających swoje produkty do konsumenta detalicznego
  • podobnie jak z folią do pakowania firmy pakujące i ich odbiorcy będą poszukiwały tzw. ekologicznych rozwiązań dla taśm spinających PP i PET. Czyli producenci taśm spinających z tworzyw będą szukali rozwiązań i w zakresie produkcji „ekotaśm” jak i w zakresie odbioru i przetwarzania taśm już zużytych
  • za zmianami w produkcji materiałów opakowaniowych i opakowań podążać muszą producenci maszyn i urządzeń odpowiednio je modyfikując i przystosowując do nowych materiałów. Zgrzewarki, zaklejarki, wiązarki i owijarki będą musiały współpracować z nowymi materiałami do pakowania

Automatyzacja i robotyzacja

Wzrost kosztów pracowniczych, a z drugiej strony bogacenie się producentów przyczynią się do modernizacji parków maszynowych i wzrostu zastosowań rozwiązań automatycznych w pakowaniu końcowym:

 • ​rozwój sieci 5G przyczyni się do wzrostu zastosowań IoT w zakładach produkcyjnych
 • wzrośnie stosowanie automatycznych systemów pakowania końcowego z wykorzystaniem cobotów i robotów
 • linie pakowania końcowego gdzie produkty są pakowane w kartonach będą wykorzystywały zestawy złożone z automatycznych składarek, zaklejarek, cobotów lub robotów i zestawów do paletyzacji na końcu linii. Zredukuje to znacznie udział pracowników w pakowaniu końcowym
 • wzrośnie stosowanie automatycznych linii złożonych ze zgrzewarek i tuneli obkurczających w magazynach obsługujących ecommerce
 • ze względu na dostępność nowych rodzajów folii stretch stosowane będą owijarki automatyczne przystosowane do wydajnego wykorzystania folii do pakowania towaru na paletach np. owijarki z systemem rozciągu i naciągu folii
 • ​szybkie wiązarki ramowe stosowane w liniach do pakowania produktów w kartonach lub skrzyniach towarowych
ul. Ochocza 2
04-942 Warszawa
Tel.: 501 685 074
Email: kontakt@di-zet.pl